Rocco Malvinni and Antonia Tomaccio Family

m. UNKNOWN


Family Chart 
Maria FrumentoMaria Frumento
Female (1829-1860)
 
 
Domenica TomaccioDomenica Tomaccio
Female (1851-1915)
Carmina TomaccioCarmina Tomaccio
Female (1854- )
Nicola TomaccioNicola Tomaccio
Male (1859- )
Rocco MalvinniRocco Malvinni
Male (1851- )
Antonia TomaccioAntonia Tomaccio
Female (1857- )