Owen Dayton Nicolay and Alma Mae Kinter Family

m. 25 Nov 1964


Family Information