Jacob Stoltzfus and Anna Kurtz Family

m. 9 Feb 1857


Family Information