Defiance, Defiance, Ohio, USA  Defiance, Defiance, Ohio, USA 

Defiance, Defiance, Ohio, USA
Poplar Ridge Cemetery, Defiance, Defiance, Ohio, USA
Riverside Cemetery, Section 23, Lot 223, Defiance, Defiance, Ohio, USA

Primary Birth events within Defiance, Defiance, Ohio, USA

   Name  Birth DeathPerson ID
1 Chase, Floyd Delvin21 Sep 1898Defiance, Defiance, Ohio, USA27 Aug 1972New London, Huron, Ohio, USAI67876

Primary Death events within Defiance, Defiance, Ohio, USA

   Name  Death BirthPerson ID
1 McCormick, Georgiana28 Jun 1982Defiance, Defiance, Ohio, USA13 Mar 1888Paulding, Ohio, USAI67880
2 Stutzman, Jacob III9 Mar 1920Defiance, Defiance, Ohio, USASep 1850Conemaugh, Cambria, Pennsylvania, USAI43174
3 Stutzman, William23 Jan 1932Defiance, Defiance, Ohio, USA12 Dec 1854Johnstown, Cambria, Pennsylvania, USAI43173

Primary Burial events within Defiance, Defiance, Ohio, USA

   Name  Burial BirthDeathPerson ID
1 Chase, Floyd Delvin Poplar Ridge Cemetery, Defiance, Defiance, Ohio, USA21 Sep 1898Defiance, Defiance, Ohio, USA27 Aug 1972New London, Huron, Ohio, USAI67876
2 McCormick, Georgiana Riverside Cemetery, Section 23, Lot 223, Defiance, Defiance, Ohio, USA13 Mar 1888Paulding, Ohio, USA28 Jun 1982Defiance, Defiance, Ohio, USAI67880
3 Rose, Gladys Ethel Poplar Ridge Cemetery, Defiance, Defiance, Ohio, USA4 Nov 1901Paulding, Ohio, USA13 Jul 2003New London, Huron, Ohio, USAI67875

Occupation events within Defiance, Defiance, Ohio, USA

   Name  Occupation BirthDeathPerson ID
1 Mae, Callie Defiance, Defiance, Ohio, USA  DECEASED I67878