Partridge, Reno, Kansas, USA  Partridge, Reno, Kansas, USA 

Partridge, Reno, Kansas, USA
West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA
Yoder Amish Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA

Primary Birth events within Partridge, Reno, Kansas, USA

   Name  Birth DeathPerson ID
1 Troyer, Jacob18 Jan 1888Partridge, Reno, Kansas, USA29 Jan 1974 I57332

Primary Death events within Partridge, Reno, Kansas, USA

   Name  Death BirthPerson ID
1 Hostetler, Fannie C.5 Jul 1914Partridge, Reno, Kansas, USA12 Nov 1868Lagrange, Lagrange, Indiana, USAI28244

Primary Burial events within Partridge, Reno, Kansas, USA

   Name  Burial BirthDeathPerson ID
1 Borntrager, John D. West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA24 Jul 1867Lagrange, Indiana, USA15 May 1945Reno, Kansas, USAI50457
2 Gerber, Catherine West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA15 Feb 1826Somerset, Pennsylvania, USA1894Reno, Kansas, USAI46889
3 Hostetler, Jacob J. West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA4 Jan 1839Cambria, Pennsylvania, USA9 Mar 1921Reno, Kansas, USAI37477
4 Kauffman, Judith West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA14 Nov 1839Holmes, Ohio, USA30 Sep 1925Reno, Kansas, USAI44726
5 Miller, Christian C.13 Sep 1931Partridge, Reno, Kansas, USA31 May 1855Holmes, Ohio, USA10 Sep 1931Douglas, Kansas, USAI30284
6 Miller, Magdalena C.1931Partridge, Reno, Kansas, USA7 Nov 1845Holmes, Ohio, USA5 Oct 1931Kansas, USAI30293
7 Miller, Mary Partridge, Reno, Kansas, USA26 Jun 1851Walnut Creek, Holmes, Ohio, USA30 May 1918Reno, Kansas, USAI30043
8 Miller, Moses C.1931Partridge, Reno, Kansas, USA27 Aug 1850Holmes, Ohio, USA27 Apr 1931 I30297
9 Plank, Catharine1926Partridge, Reno, Kansas, USA25 Sep 1862Elkhart, Indiana, USA22 Oct 1926Reno, Kansas, USAI30320
10 Plank, David M.1960Partridge, Reno, Kansas, USA1874Illinois, USA20 Feb 1960Waverly, Coffey, Kansas, USAI30333
11 Thomas, Moses West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USAOct 1825Somerset, Pennsylvania, USA1895Reno, Kansas, USAI46944
12 Yoder, Daniel M. West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA11 Oct 1873 29 Oct 1931 I44713
13 Yoder, Moses D. West Center Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA8 Apr 1807Somerset, Pennsylvania, USA25 Dec 1887Reno, Kansas, USAI63101
14 Yutzy, John J.1952Yoder Amish Cemetery, Partridge, Reno, Kansas, USA4 Jun 1875Walnut Creek, Holmes, Ohio, USA21 Jul 1952 I30044
15 Yutzy, Jonas R.1920Partridge, Reno, Kansas, USA17 Nov 1850Winesburg, Holmes, Ohio, USA23 Feb 1920Hutchinson, Reno, Kansas, USAI30042
16 Yutzy, Nicholas J. Partridge, Reno, Kansas, USA5 Jan 1873Paint, Holmes, Ohio, USA25 May 1941 I30050

Primary Marriage events within Partridge, Reno, Kansas, USA

   Family  Marriage Family ID
1 David D. Schlabach / Sarah N. Miller2 Dec 1886Partridge, Reno, Kansas, USAF48873
2 Moses C. Bontrager / Anna Bontrager12 Feb 1888Partridge, Reno, Kansas, USAF52906