Canton, Kingman, Kansas, USA  Canton, Kingman, Kansas, USA 

Canton, Kingman, Kansas, USA
Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA
Canton Township Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA
Canton Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA

Primary Birth events within Canton, Kingman, Kansas, USA

   Name  Birth DeathPerson ID
1 Oldfield, Lewis D.25 Nov 1896Canton, Kingman, Kansas, USA7 Aug 1971Canton, Kingman, Kansas, USAI1069
2 Selzer, Edward19 Dec 1895Canton, Kingman, Kansas, USA5 Apr 1979Showalter Villa, Hesston, Harvey, Kansas, USAI1067
3 Selzer, Elvin Monroe6 Dec 1918Canton, Kingman, Kansas, USA  I1048
4 Selzer, Eta May3 May 1914Canton, Kingman, Kansas, USA  I1047
5 Selzer, Monroe4 Jan 1891Canton, Kingman, Kansas, USA4 Sep 1946 I1044
6 Weaver, Dillard Oscar17 Jul 1912Canton, Kingman, Kansas, USA27 Mar 2000 I854
7 Weaver, Dorthey7 Oct 1910Canton, Kingman, Kansas, USA  I853
8 Weaver, Gertrude Elsie24 Aug 1916Canton, Kingman, Kansas, USA1960Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USAI982

Primary Death events within Canton, Kingman, Kansas, USA

   Name  Death BirthPerson ID
1 Demoret, James Garfield28 Mar 1968Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA5 Aug 1881Indiana, USAI871
2 Landes, Cora Selzer23 Apr 1982Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA16 Dec 1886Canton, McPherson, Kansas, USAI1041
3 Miller, Ellen Barbara25 Jan 1959Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA27 Jan 1887 I910
4 Oldfield, Lewis D.7 Aug 1971Canton, Kingman, Kansas, USA25 Nov 1896Canton, Kingman, Kansas, USAI1069
5 Weaver, Charles20 Oct 1971Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA25 Dec 1884 I980
6 Weaver, Gertrude Elsie1960Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA24 Aug 1916Canton, Kingman, Kansas, USAI982
7 Weaver, Mary Ellen22 Jan 1954Canton, Kingman, Kansas, USA7 Oct 1881Paola, Miami, Kansas, USAI834
8 Weaver, Ralph Arnold8 Jun 1970Spring Valley Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA4 Aug 1917Hesston, Harvey, Kansas, USAI983

Primary Burial events within Canton, Kingman, Kansas, USA

   Name  Burial BirthDeathPerson ID
1 Oldfield, Lewis D. Canton Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA25 Nov 1896Canton, Kingman, Kansas, USA7 Aug 1971Canton, Kingman, Kansas, USAI1069
2 Weaver, Bertha Alta Canton Township Cemetery, Canton, Kingman, Kansas, USA19 Jan 1901Canton, McPherson, Kansas, USA11 Feb 1980McPherson, McPherson, Kansas, USAI843

Primary Marriage events within Canton, Kingman, Kansas, USA

   Family  Marriage Family ID
1 Charles Weaver / Clara Elta Weaver25 Nov 1915Canton, Kingman, Kansas, USAF356
2 Harry Floyd Harvey / Opal May Weaver18 Jun 1936Canton, Kingman, Kansas, USAF396
3 John Don Weir / Luetta Ann Oldfield16 Jun 1956Canton, Kingman, Kansas, USAF448
4 Monroe Selzer / Lottie May Weaver26 Feb 1913Canton, Kingman, Kansas, USAF359
5 Oliver Oscar Weaver / Cora Selzer Landes15 Oct 1914Canton, Kingman, Kansas, USAF358